■24
D e P . * ( « ( « S 0 t e f i p r i s .
/fzandcqvtdem M ateria & £(WP*a
;
SubJ&jptialcs.
> ///?*
qvoqvefinpSubjtando*. \i d ego non ftegabo , fied dicafn adhuc ,
in. eyufiwodi£x6fnplis€.Sykji-Anfiam iton^A J.ovfideratio*}?prtf di-
c/trideSubntntt^qvASftl&M iaf&S iJfdtfvdM atixM v c lfo r \
ma eJ tf& iSu by^ ilM w ln*?nbcnc*qvz&wus , qu?fitrS^ubiian-
tta ahcuyuiSJtbflanUp ,fidq t($ f it eyuf Materia dr.qvf. Forma.
Ferum adbite, multo ineptis}#* q v froremus, q v f f it Subfiantia
alieuyus Accidentis. Jgvum igitur neqve de Subfiantia > .neqve
dc Accidetibus^Sabfi-ant-ia rit&Prfd icetut^ fttmasr.Atio#e exci­
p itp#s*am e numero Pxgd;cawf#tortf/<i,.dr nobiliore loce,pro Su-
bytfto nempe omnttfin Prg&catprpzp >^% ifub om nib^fr^
4
^ 4r.
w e& is continantur>ranqv^j$rRegin%i*}.f'ollocawHs: Materiam
quiem dr Formam uice Su^tt^pti$^ .U (iW & (nfer Pr^dicamen-
t/treponimus..Per boc ^tifern, vocabulum Formg ? nos utranqvc.
gvalitat&W »hoc e fiij^ ff^ fja le r^ d r Accidentaiem intcLligi-
n^us■,qftjtm haftenus a lijtafitutn f& fi& itM hw tnt*r ? radiea-*
menltahabuerint^
~Ftboc'qviAem duo ,prim ddr proeTpua fun t vr^AUamenta:
'Namjfatim ut,proponitur in medium altqvod Subtectum, de
qvnfit difier^nduypfimx &immediat$ t%v$Fttones sut,qvoM a-
tejya^ q tu Fot^afitieyitt,. N ififi.tale -aliqvod Subyeffum affe-
ra/Ur, qv&ftriof?patetfrn/ibus
;
fuhcprius qv oritur d# eo,Anf i t
in^ttwwnA&^ajpQ&iAHefByrn qvofit<ey.us Materia ,. dr qvo
Forrta.H int fitpA iUitfPradicatio , ifi,as^ duasprocedat, dr non
incongruepotefi vocari prodicamentum E x isten tio . Hoc Prae­
dicamento utuntur utplurintwn ij >qy i tta ttan t de rebus D iv i­
n is , Spiritualibus , afknfibus longe rew ttis fieu abslrattis ■, dr
qvffiolo,mentis acvmitoepenetraripofibnt.
Pofitis hac. rauone*b£sjfaohus Prodieapientis
.
Materif dr
F jrw f :necefa r to feqw & M fta lia duo., nempe F fficientis dr T i­
nis. H$enim funt qvatuor ille Cauf i , qvp u tifn n t
,
neeefano ad
eonfiitudonem Rerum 0'ita etiam ad cognitionem ,feu fidentiam
citrum habendam. Adeo ut,f i omnia reliqva Attributa a luu-
yus Su lyeffi qv is cognofi^at s ignotis eyus Caufis aparum f c
cognovifefa tea tu r opyrteat
.
,Tunc enim nosfitre arbitramur
,
ut
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...58