Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 12

Zl
aliardinquitdndiIVndeeftamnonhomodenotataliquxbfednon hominenvetqd
Etilludaliudabhominenonponitdetcrminatc«P«Ergo fipcrimcndonil relinquatur
nonpoteftdiainfinitusutnonrcs'&nonenssSedquaerouterho^zlaoor^ncn plato>
tid non (ubftantia?B.Non piatocftlatiorterminusqnon subftantnmamois non
lubftantiacftnonplato^etnoncconuerso:P.Diuideulterius*B«Termmo^aliuspri
uatiuu&Vt caeritasraliuspofitIuus utuifus
Quis £uatiuus .B*Terminus priua
tiuuseftilleqnegata&unvVttenebrae^etinterdumpotentianvVtcxcitas^aptitudme
ueroJemper relinquit:P* Igiturterminuspofitiuuseftquiapdtudinem semperetpo
*
j 41
. ,
Quis ImguIaris/QmTueuniueisalis.B ;
Cap«XL
Aliussingularis**Plato# C>
Ermincfum
Singularis eftqunuoinosignificaretdeunoibliTfdicatfVtCattyet Sapio*P*C*
todrsingularisquiafignificatremfingular^ethomouniuersalisquiadenotatitmuni
■M
m m
I
a
U ^ L *—
* *------------- - -* * --------- *L ■■ e i
i n ■
*■ i f i
*l
n * alm
akissuperioribus;Accidenseftquod&phtribusnumei^acetiamlpecie difiamtibua
inqualeacddentalenon conucrtibilepredicaturutalbumet dulce;P. Declara luculi
tius;B*Prima duouidelicetgenuset ipedespredicanturinqujdcjuiaadmtmOgatjo
nemfettampquidcftPIato*rcspondemusho^quidefthottftaial*Reliqua tnafdi
catur inqualequa iuterrogatiper quaiis^h^moondcmusmrotistiBis uel aibus*
^ ’ ~ P#Quo<
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...309
Powered by FlippingBook