Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 309

C L
[fS f f jtiC auttualaatefufapito^atq;diuinoilliulroetjSncipioptimoi cjdolus&S
| B fteft»Leonardo»ti*StPetriaduineulaCar*Agenen.maioripniarioeemedadae
^ffcgada^corr^edaietapprobadatradito^Ncq?abscpip&usnutUHjlliea^icl
citedico»Disctplina.n*r6isnemomeliusqgnilptcrroneagit^diiudimepcKent.Aeee
piftinouiqmagnislateribus^etacerrimoingenio'iituquenonulliNicenicodlii solidi
tacefulckidrCaNcomcma^fiulunarinouationesobscruaduputabat/ApUcuiusttieii»
i ipsiusmetehabitareuidefaaaperteauthoritatedifiualitetexclu(it*Aliasqq*Theolo
gisqexmetePauli*letto£pradesbnaaone/adiuinafoluuoldtatcpficiTcicensebant»
Dtxerat«n«scribesadRo*AnnohetptatefigulusJutiutexeadetnafitafingatuntiuas
inhonore^aliuduero1 ignominia.EtadTi.Inmagnadomomotmfuntuafaaureaet
argetea,ue^etligneaetteftacea.EtaliaqdeInhonore,'aliaueromContumelia.EtfiC
u3ebasPaulusetfaluados'etdanandos'fcliuolutatidiumeccrm{isTe*Cuiuscotrariii
ipfeinfiibfcqueubusPaulisniisdeclarauit«Napoftouasisfigulinosaffimiiauerat.Po
ftcaoftcditbonosfuafponrefierimalos.Etecotra.Quia induritteftjmoniupphete»
Vocabonoplebemca^lebemeadiresipiscereuoluerit*laiIcoadiugit:Sic6fi:flusfbe
risinoretuodnmlefunvEtCrediderisIncordetuoq>Deusexatauitcuamcrtuisfal
uuseris.Illiat(nieqadTi.Eripfit'itafubnedb>.Siquisexpurgauerirfeiprtiabhisqui
delicetsaluteImpediut^rituasinhoncresanAificatu^utilcdno^adoeopusbonupte
paratu.Ipfeinsuperexeiufdeapiimete,Maximupontificedonarepeffeinquantumta
nuitChriftipsonaremiffionepeccato^. etitatncucreuenias^quasidulgetiasmoaec
niuocatdnduxit.Supmoribnsq<$diebusdurogare^curInterdudextraPaulo' Sml
ftraPetrotribueret'lapictiflimcrndit*Q uauisPetrus^uttotiusouilispaftor/cudHs
fitprcfcredus.quiatnfuitinftitutus|poriflimucircudfionis^paulusgetium doftor»
Iuxtaillud. Qui epatusclWcuefficaxfuinPetroadapLtucircudionis^patuscet
mihiTcuefficax
fuit
et in
meingetes.Iccircoutoftenderetupmgentium
g
fumusnos
doAoreee;et£uangcliu;aChriftonoabApoftolisacapme<dant?iibiqnqpagetibus
la illiusidepedetisabhofedoftrinememoriadexterehonores;Tantiigifuinacpritt
ripisindimouibiliadheredumfirmitereIu<L'do.Sipfcapprobauerit^app«obatiimpu
tajeteiusauthoricateceteriscnbuelegendum.
GeorgnBenignhArgentraeGs^ArchcpiNaZareni-Opusartisdialefticesfdariflima
AdRe*inXpopre
3
tet.DJDXeonard&S»R*Ece*t&SdPetriaduincula psb*Cac»
Agenesem:Maiorcpenitcntiari^fcelidauspiciofinesortitueft.ExcuffujninAlmauc
biuprincipeRomatApudIacobuMazochiuRomanaeAcademkbibliopola♦At»
noNatalisdniciexVirgineVigesimosupramfllefimumquinquie%centesimum.**
Kias.lanuarias.Pontoant.D«N.D.Leonis,X.Annoseptimo*
R E G I S T R V M /
A B C D E F G H I K L M N O P Q ^ R S T V X Y Z e t p
Granes&mttcrni.
1...,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308 309
Powered by FlippingBook