Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 3

cula:cju&ofaaptissolationibushuiuSartiscnodan^Meritoitatpabelegantjoribusor
ganura&necesTariumitiftrmadoesliberales^acilliberalesartes etdisaplmas capefcen
disappellatutpotc finequanccdnudicaremeeinfenercftequicqpoflis; Quod fifece
. . .
>Arsai^um^etidaitia^oiumidcntia^etclauisti3
ferreamargaitea^Solidcnatp aclplcdidcolaucraaperitfalsacpclaudit^aphilosophis
nominafcEmmueroadmirariuspiampoflrt-^uregoIopeespeepearautilitenieJ
potius
ia&anterrcppeteretcptauerinKjuxa lenoneeleatealiquantisper inchoata-#aChri
sippo^utaiunt'copiosiusdifufedfctandeabAriflotele'Smgirita^uenormam'|>di^U'
<cphrultimupfrdbonishumanae fuiflesapientes fmmt'resrctasalicae nugationi
pulchenrnos^dodliflinicfrpconIcripw^pretulit.Ai^otclisqueqjuefbgia recenttores
phileibphicoscfotppiatanillitotomorbenominatiffimPquosaParismogyranalkv
Paribenlesappellant^mukainhacfaadtaeeperarguta^Satu^digniflimamuenerunn'
itautndnouiaquoqlupetaddipoffcuidcreGQ uibusperofarilernchmus: j
_
qr l de s:Fatrmur
Ariftetefctotiusnaturaeindecendoparencehuiusartiscanonesaccurausti
tnetradidiShquoseepronpucncramuruerricesVipsius q£q?prepeditum ac spino
sumiccnam&ssenubiismollereddimus'#asjxra inuiasplaaascouertiraus/ac tcdgi
fhqsDUfmiodasinfcperfaifus fedlibriraodoaperimus;Quae $ecoa6us^nos
inter
dwlatiusdj£irrdrmu#Ncq?
oes
ueffcgiaejuScomcftaodpfius
pet
ptaubiq?redrpercc
pCttmKNcqrunaicItEiincaeiCTigrennitdin^
bsucplm^ukgiacdoeeapc^ttunCiQu^p addendusuikbaf'quidaquaficenso'
Dlinis^tu
i
hacfecuItarc^RDma^Parifii^OXoniae^Floretia^Bona
iiiae^^ae-PataiM^VrbmsFerrariae^candotejeRomaeuerfetusfumtetutoestem
pcftatishuiushoiesiautcoienunTyrhuneuius«n*hascindagarecc3epi' uctcranusutcu
epcoplaiiliiudtncrascriumunusmihinoaEiimo^Qneaquaemultofudore,tupcla
pere^Con^antcu^shaecnfa^etacutiusin^idan^etdub^pculcetuetu^^ouae
ineisannotarionesrcperien6Ta&fi,puerbiUmillud inokuitvNildfquin prnu didhi'
focrit;hocita.ueKfeft'uelua#ilIud6< ft% i^N ih ilnouusubsole^quommhaecdies
_ «
f
« i
o,f
.
, _
•»____ ?, A ♦ V, r _____«... » . / y * . . m P * «
Mukae;pfeftoueritatc$nueclidunt^i^mptentisseculisipsaeinscelicitaenon fiierut
^ndpio^exql^selidun^ResquotpetArtesincwriattdcafcialiquoamiaun^ut ais
imprimendo^ libro^eolimammiflanupfuitrcfticuo^itarediretautrecupcraren6
nouitatehoiesafbcerettDeqbusa&enus:Quomitaqj DeodrecinhacdiflerediArte
A ii
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...309
Powered by FlippingBook