Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 2

Ad Reuerendiffimumfnxpopremet Dnm Dnm Leonafdum*S«R«Ec*tt»
S anttiPetriadVincula prcfbytcatCanAgcncnscmdKnefattorem am
phflimmGcorgiiBenigni Archepi Nazareni^Optis artisDiale&i
ccs
praedariffimum/olimRagufo*cogeftumjRomae deinde
Terium^expohtunvacnuperseditimwInripit fceliciter.
EM P E R MihiAmpliflimc Patereojt hominumuitaqfuitpis fpatni
p ignauiam et iecordiamtranfegerunfrdeteftabilisuifoeft/eo
homoDei
munere^acnaturaduccadmtadoaetatenvmutuaqjope/ficInftitutuselVut
rone^atq? intellcducoIequipo&idtotu adcocmutilitate aceomodefcNonm»
olunobisnatisumusjortufqjnripartepatriaucdicat^partemamid♦Contra ueroeos
magnauenerationepfrquenclosfempereriltimau^qutru<$munus/peculandiinqac
gelare aliquidagencL-uelalteatsaltemexercerecStenderentdEtquomabineunteetate
utruq;hoIganoculosftatuidern-uidcrecplrajj:ftudiafublimesqjcajg contepladones
tuReligionis^pfeffione^qua:aforiftrepitu/etpopulariturbadimouen-tunaturaliqda
inclinatione^mihipotiuscouenire/oemelitpsinphilofophiaepenetralibus^acTheolo^
giaefacrariis^etaddifcedo/etalsosquaedidiceradocedo/etsemperaliqdenarrado-acno
uoscudedolibros^cosumpix-dnquototoftudio^tgne^cjtumoperepreriufeeerim^alus
iudicandurelinquoddtnfemptranimaduertinoftraslucubrationesmagnisacffclarif
r . . . • /r-; - . - J _
C-JTi
T,^____ ___ ____________ ___ ./»
.- *. »__ J
hoieuianaturatnbutueftutpuiocliscuriuadmetapueniatcoclulionis^accomodaafli
ma»Eftqppemoderatrixactnagiftrahols;puthomo&roniscapaxelfcetcft quafi
to
qdamronis^et
(cieta
olbuslaetospbensmodumlacdi;Habet*n*habenas^busintef
le&umrettoindiscursucontineatmedeclinetinobliquostramites/quireftisaffinitate
quadamacbundbnili3re&ricedtaiedticadiligentoissecernanturipfuitipro fy ll^ ibo
conclusionemsubdu<*re)taqsuperfluoscontenfcmtiNametfiuIsratiocinandisithof
anatuiaindita^tnubettatequadamingenii^sertnonimqinutileronumfiluam^cunis
pcmitiosaluxuricsenccatboniuOTtarisftu^e<’Vduuergoscracibusagrisqu auenas
loliucgfubnvttutagriculturaErodlop^i^a^uaclucdfomutilibuspurgatasftuges
horreisafiduandastranfmitrit:ficetmetihumanaequafiexquadamubertate ronum
inua'IessurculospsercntshocDiale<Eb‘cum^eftoriiipdlis amputadiscft neceffariu
Q_cfuelexeolatiscp^are^nNammagiisalioqumpdftotiationisirirosDiale£b'ce
parucolultpsdhscrirtaclisre^prinap^^iy
uc
^
ik
^ronibusfadleadmodumlapsos
ruiffcinucnimus;Contraucrohuiusfediltatisperitosepuriusmiilto/acGnceriusphilo
lophatapexridfi^Iiirqrta^hacAsslaudadacfVquaedocetholcmronisetmetissuas
mimu^gnj^cei£;Mi^
lophiftaytendi
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...309
Powered by FlippingBook