Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 9

eflc (uppofituni foifubktfimvet appdtoqnaieu predicafumalicuiusnaatioms♦Sy ii
cathrgoricus eflcjuisolumconsignihcat etnon potcft cfTeprrdicarumaut fubirdum
nlicuius orationis:P* Igituromirisper feiigmficatiuuscflcathegoncuset ecpnuqsg/
et cmnisnon per4efignjficatiuuscflnseicamraosicus^etecouersodcdaliaratriene talis
et talis :B«Paruamtereosdifferentia/etmtadumconfunxWtur^^
diater
minuscathcgoricu^Aathcgoirmaetcathegoitmatk^rfimdund^eatht^oiicus iya
cathcgorema^etsyncathegoremaucum♦
.
AI
P»DicunturterminiplacitoetnarurakodfgnificaticLB* • -
Cap«VIL
Erminoramaliusnaturaliterfignificatiuus^diusadpladcum;P«EnucItas
B*Taermifttisnaittira]itzf£gni6caout]scftiUcauiapiMQtniicsiuaptrnatm
* /
1
-
f _
• *__•
• g"
• •
t
~
s ' >
#
«kpidturaucliculpmia Caeforisfcuipfe Cadar ptftas-out&dptus eftimago&u fi
gnumCaesaris/&ketcc«ccpb!isfeua
2
gnidOG^nsiaelipfieQzfiucan<vptnset eo
gnitus eft lignumicuimago.ipfiasCarikris?.Namdomusnd extra etlketitprac
Jentaturadomoa^intraGognitioigitrirhominisetbouisnuthomo cdgnitusetbc®
cogmnL^siinriTrrthimur»etttalesx&jiiiiitttLugrtitia^lk3^mLetd^SnilfaniE>aiitjyllb
miti aapbcitibtv/ntRateuoxhednarfignificactmnhui^naentaicm^uik^
ieptumhominis*uriihemincisb:conceptum^et haccuox hbmo conceptafignjficat
itiamuocem.bomd.tPi Igitur fo^uanox idemapudomaesixrcesaitamcx itnpofi
«anenoneffotmtimusiriturtflitCT%^
/lkinfuitqmnaocrattmwnlabiuni
uniucdactcrrac NonefirtutiqHfeaddcgmullauoxaliquidnaturaliterreprcfcntts
cft caminus ' Ytganhx<mugir^
<sxjm
ySolauoXcxmlpofiCionccft tcrn^ouS:P»
Haccuoxgemitus/ethaecuoxmagicus/fipteamini^significata ipfcwmminime
i
inftrumcnrafbd
^
^
_
ttset duolabia^sknukSedImedcntcidlomulafbtmaritLoccscompleteetperfi&ius
qquipauas.toparctimttrioricaraiC^Nccpcftponmdusnumcrusacnaum^etaddai
dpseftpdmojpotiusetarteria^etfiesepteraeruntmftrumeta^pulmo^Artem^guttor^
liDgDaipalattmx^kntcs-labia^dchifimphflofophiarEtnota
9
»uoxaliaarciculat^etlitte
nua/quxuidekcctetsignificataligiMf}etferibipot^uthateuoxhomo/Aliainarticulata
etiUicgata^naeuiaelicetnet%ni
6
<atmaIcrioi|>^utfticpitusicdftiep»tuscft sonus
pbousquox/txeriipliimneqinrtcribPqiM
ainculatafcdilli
terata/cpriascobinequit^ut iQbdl^etgctmred^iittcra^^^fi^ipot^Adcd inarti
cnlarai^tnHjgnw^fr^^
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...309
Powered by FlippingBook