Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 6

gnftioiP. Quid eflmethodus«B♦Propriemethodusefluiaeompendiaria-metapho
.riccucroeftcmnisdottrinaeoqire&otramiteadueritatemperducitlP* Quidnorni'
ncprinripiiacdpiturJLPrinapiumeftmamscfhetquaeprobationenonegetueritas;
P,Audiuiduoefleprincipiapnrna^juxroquaeiintilla;B«Principiumprimumolum
uiaruicu disaplinarumefthoODequolibetdraffirmatiouelnegatio^VelsiC'Dcquoli
Iberiakm;
_
Metaphiskaet Logica^quiaprincipiisea utunturoesIP* Quiaprincipiumrespicit
coclunoncni'Quidergoeftconclufio Coclufioeftoratiocertismodisexaidsillata
putsuolccouidebisf;P.DicishaecsdentiaTaihaecuia^authaecmethodushabetuiam'
Quis senfuS«B«HaecuiahabetujamdioceftadytumseuingreflumadjSnapia ofurii
methodo^deuuia^i"QuiadeprincipiisqfumdijudicatIP«AiuntDiale&icaeft claids
logos/scuTjCdsiSed «*r«Tm(T^aAtyoPiV^diflboididi^utpddmti^
atsdiflcrcndidcscendit,
;
^
i:
i
PaQuocfantpartgshuiusLogicc.B;
O ^ Q L .
• r - ? t
Arteslogice£dcquahiaagimixs)Eintttts^TcrtnmusVt PetrusdEnuefi
tioutPccruscolituirtuton^Syllogi&nus^qufdimcolituirtuteraeuaddt
^belix^PctiwcoJicaufaiixced^ct^cCBDseisacItcfcelixrp. Quae rpifetiifiong
B* RadohuiusdiuisionisefthaeciTripliccmanimioperationemefleeoo
ftat. Pdimcftfimpliduidintd^comf-Sccunda^bit^po&iq^icltliuifio. Terd*'
discursus* Primaecorrefpondetterminus» Secundaeorado/cuiusparsptcdpuacfl
Emmdario* Terd&argubio«itira.cu^
esalwmodo
fent nccDck^ccpartttalw a^nari;B*Siipfe docetmodumiaendi Q u iut
patuitintre&modosdiuidi&lhs(>ptibuspoflentponriVelfifitdefyllogpsmcvqlaemS
ftratiuu66djalc<aicuibd^ui^diic^thiaepartesiSedgramaricosimibriq lramdyi
xsuntutradliurdiii£oacripere^cTAnd
d j l ^tiaim(^ui(tit j fimt
lai>a/didion^Oi3ricm«nardsillmsp
num^cnunaarionem^cf^^nuimlogide partesaflSgnatrimustP»Quid
nol&T&l
mimdd&gnttfiB<Termnuwwtrimtm(oicxtoemuaiiuiainq?reip^iae3«%riataMtfa
p h c r a e i i e c r t m i t t ] ^ ^
Aiucrroimjssltid^q^^osB/^idiaio fitinmente&scripto^enninusetdiftiOid*
uedo?P*iQttotupfaed^^lBtTtylcXmn^Mioctdi^&riptisP*Difipas
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...309
Powered by FlippingBook