Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 13

P*QuotmodispluraclifTertmt*IL
Cap«XIL
>
liMniaplutaautdifferutnumero/VtCatoetCatik/Autfpe/Vtrpfaet liliiS
|Autgencreproximo:Vtalbu/etdulcc*AutgencreremotoVtalbuet Sden
[tia/Autgeneregnmliffimo/Vtrosaetlineafeualbedo/Autsicut affirmatio
e t
negatio
Vt
ens^etnonens»Putahomoetchimera/Autlicutpriuatioethabitus/Puta
cceqtasetuisustAutficueterminusfinitusetinfinitus^Vthomoetnohomo♦Dcdiffe
retibusnumerotantu/prcdicaturfpetiestDedifferentibusspecietantura/predicaturgc
nusVelppinquuVeatiimaldehomineetboue/VelremotuNtcorpus/Velgenera
liffimumVtsubftdtia DedifFerentibusgeneregencraliflimopredicanturtantumtran
fc&mtia;Dehomineetchmieraensopinabfle/Vel nihil:P* 0 uopa&odiffertpdica
cuafdkabili:B.Predidbfleetpdfcatum/fippriefuman£nondifferuntabuniucrfalit
ImproprieueroetiamGneulariadktinturpreaicabiliaet predkataetiamsquiucca/et
quaeinairce&eprecbVansfVcanimalefthomo?P«Prosequendaefuntetali*diuifiones*
•H- .
-nziji a i...
i
Aliuscommunis; ;
& Tertianorum, .iiim.i^Mi
J.ii'«il
*
7fTS%^
; _,Alrt«Afonmra* •
lC6mutti$eftquiunumpltira toi^tnsVtuniuersuieVdj^r^^
fignificac
iVtlj^er^cams/et«xpci^I^etitii^tethiinusetnompiproprmmidemimpocta^Eccc
^afelridfuirionmt^
iias.p.. : . M. • j n t I & i L n . :
i ] # f Xl -
r i i. J li
1
i .
3
i Ji t ^ C : - . I j i' j ti J ;
1
J
Xft >
i> i
U' i l J h ii / - I.
:> , / !
£fi ifiuWnTZT^r ..f^wnnWavOT
o o
s : . i i : a r
l . ; : -
t r j L L :
; • :.'
j
w
\
m
~
j
; , j " m
;
i.iri:;rl s Aif:. .:
j
h... ii.■ J^Tnter^AfcuaminWSCQQWMife//■■:.. #i ..
£$itnn«nior fi*?5
eft quipjediaeatutdeomnibus fabnalio contentis et no®
cconufrso?YfaninM^MwuscommunrseftquieisubuciturVthomoetlco;P.Eftnc
jto^^ tiain ttttetm m os conntiumores*
/j-ij-y.:.‘
■-,}:»\n
f^r«Ato!CQtmiWti>IPt^fe-
^TqmpQriitti
^
i i i
rirri
Ttdir^ ;.,
/ ,n
ju
ni j (y>:- ;: .i!
' pJ b^i i / . iAlIuseommUuiorperaccidens:
C^
9
^ ti^rpcrIi;<il^A eilio pfedtfaaanmquid^uclinqualeexiftcnseiusdemprcdi
camentiVtatumaletfoifiledehommnComuniorperaccidenscftquandoresdiuerfb
rumpredicamentorumineodemconcurrunt/quarumunapofitaalteraponituretnon
ccontra/Vi^lQiSttiimetquantui^r^ j i , ,
, i
r ,1
c
, P*Profequere.B*
|Cap*XIIL
s
.— AliusconcretusetcSfcctatus^Vthomoetalbum:
V^AliusabAradhisetabfolutus/Vthttfnanitasetalbedo*
B
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...309
Powered by FlippingBook