Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 20

stantiamnonfusriperemagisetminusdedbenemains/quiaunalineamaioreftaltera^
et corpusmaiuscorpore'etnumerus unusmaioralio numero. Tertio proprium
huicpredicamentosolieftutsecudumipfumaliquiddicasaequale^etinaequale♦’Aequa
litasetinaequalitasnonpoteftfundariniliinquantitatepredicamentaliueltranfeenden
ri;Pt Quaefundaturintranscendentitranscendenseftyetquaeinprcdicamentalipredi
camcntaJiseftiBt Refte♦
•j*
P*OrdinatertiumPredicamentum:B .
Cap»XIX*
Valitas eftaccidensabsolutumquodinterrogatiperqualeacridctalerf&ede
jaliquoaffirmamus^Vtfiquaeras/QualiseftPetrusncdd^cotnmuninon
Jpropriodicetijus/faensautaibusrScicntiaago etalbedodicenturqualitates
P. Uiuidenda efttB. Q ualitasaliaeflotitialisNtomnisdifferentiamametiamdifete
ple^tnr amneacridenset omnem formam'e t omnepredicabilein quale:P*Cupe
remutpriprfseraslperiesoftenderes.B . PrimaesperiesqualitatispofiuntGcpani*Iiri
paffibilMJlitas^faiipualisqaaffiWisdrucorporalistDeindeprimasp&iicful^imeda*
AliaacqiiGo./ T
; | ^
ImpaGMis
Qualitas
mmuut'
*"
s
A I , -
^
'• •?
Alianmatn^
/
rt
AliapUus a^bEusac<^fitainaliqs uthabitus
Acquifisarum
.
...
^
AKatransfufa
Acquisitarumitempertransfufionemaliqprincipiumoperatjorf&eetcmieutmdbftus
difficilepiobilis/ut Ipcdesprefertimqug^imntelleftu
Ajfrconfcqpens
lpecidtn et
ferilemobms*vv;
«.niam >
f ^
AHadispofitidr
i
f
J
Fatilemobilium
* f';,v' u
^
AliaPaffio' \-v
4 'v^
Dilpositiocftapimioperario^utintclligere/uclle/etuiderceB^dri$rO/titg^udisLtiniof
ira^uoluptas?
^ Alianaturaljspofentar
Innatarumqualitatum
iiiiiiAi
rr0^ ’^ ''
;'rj<tA‘iXl
^^^AlanaturalisimpotenCar
C3p.XX.Pe*
'
j
luifjfbv/ednondifflnifti«B.ImpaflibilisqualitaseftquaelensuiimperccptiW
lis^Nequinn.scnsusabeapatiseuimutari♦Quaeiaffpititual^un inAQ
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...309
Powered by FlippingBook