Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 11

etpafliuesieetconceptusaconcipereetconchi
pctcftacdpte&mc
etpaflTtieAracdpiS
doconceptumpalnueucrumcfhrt^maintentiopaffioeaccrptafitprimusccnceptus
resqnqjeitprimusconceptusetqnepfecundus7SimiliteroisterminusfecundaeintS
;secundamir
aamtentKv^
raintcuigimuj»non junifigmentadeaueraennauca coi^eptusquIbusintentionesic
eundasconcipimusnonfuntsecundaemtentionesTedueraenriadunttnsignasecunda
• ________
•___•_____J * ______ __________ .
v
T
t
• .
r »
* ?
a
rionisdioceftdignifkanssec
ntentionemeftterminusprimadioceft significas
eandemremputeftprim in io^Sedaduerteg>sicutcoccptusmentisquibusfigme
ell i s f tf
d ti di ete
a q i i
se
;
; i
se
/j
s
rum intentionumdcrircodicunturterminisecundaeintentiomsEtutrudioresfarilius
itextptoi*
confutatioetcpylogus^etqmedocctpoesisuteftforsandadhlusdpondcus^iambuset
huiu&nodpetquarcunq*DialetftidinftruituteftSyllogismusdemonftranoetdiffini
da: intctk)nis?Etquiamsaperfi<fbonescumrationeFaaasetcomparationesproccdit>
uideturmetaphoiisetumilitudiniUisplama«
«•r
.
• f
Mae
.
f-
- ^
e. - . . . . .
.
. .
; ( •
'
Pe«Quispr«xwc^F^C^a^ ^ “?^^ aoius*Be«
Cap.IXo
Emrntis
prittfgimpofitfoh&tioceeftterminusadpedtumsignificaturus
immediatecbn^^mumpdmafumintcQonum^ueleftiignificatiuus prima
Tumintctionum<»ncepCanim;NamU0cesde%nantc6ceptU5entiumuel
entiaconceptaimmediateetifiismedianubusipsasrcS'Uthaeuoceshomoetdiimera*
SeojndadmpOfiric^finnIitet%nific3tmiioceconceptussecundarumintentionum
ueliixundasIhtentionesconceptasimm(diate^indeiilKmtdtu%nifiatscaindas in
ipsimiccmrSMitltret^rmsnuSsea^d^imppsitioniSmscripto;P ,Aldaboetio fa
menccsitadixi^t^Qi^d4fatn<pm«Wt«Pm^qu^damuetoi3untnoianominum
conceptus
«ctunc
gnantesfectsndasmacstftbcs^quasndnin6tlligentesnominauoabant.quafcuoces
w
r . . . i 1 1 ________ A . O I
f .
i f I - i
1
T>
1
.
•'* «l j.. J
1
J J
.i- ♦ i '
1
■*
* : «. * > ■ ’
.. i
..1
i J j !'.J ..
1
.
-.ii'-*
'■ , t
* . .» ..
^
JEcriimoturii
finitusut fipmoealius infinmjsutnon homc;P,Dainfi
I^omiJB.XdcmiiiUs infinitu^ cftquipermiitsignificatum alicuius termink
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...309
Powered by FlippingBook