Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 8

fcdip&sresabftpniedioddfignant«Sun^n«libiIirtidt«^o<!alaspfturx ?P«Voces&
|(ttci«uoansscmutuo(li%narciB*Voctsfignifiatacaterisipsaslitteras fignificat'
uthacclittera«A. dcfignatuoccnvetuoximponituradfigmficamtalemcarafteranet
haeclittera*L ♦dcfignatuoccmsimplicemhuiusuodscompofitacd/ettotaillauox
cU
naripfiimcaradtocmL ;P . AnhscctnVlittaa^uox^etconceptuspoflmtdicifigna
ikkmrd;B«Lftcera^uoX^etconceptusnonfunttriafignasuborainataeiusdemressic
ut unumcorum^alterumnonfigrabeet. Sedlittcradcnocatlblasuoccsdlleucro ipsos
conceptusinmentelatcntes/uelresproutsuntconcepta:*
P*Audio^plurimasterminorumdiuiliones*B*
Cap*V.
iLurimat funttermmoydnnfioncs/iedpotfbttspcrflrkigeinus*Termino
ru aliusdlimitatusirutranscedcns^liuslimitatuset6cbamcnta]iS;P . lly
g g g mitatummulriphariamacap^B,Ndcfthfcfataodcdlimitatopfefttonc^
P* Quotmodisaccfotodlmutatutt»pdiearie>netB*QuatucrfiloliDtocouemaMit
mfinitunvetneccEceULSiDeoetafreuicrtaturx/msapientiamteUcftusset upluntase
S ipluribusdiuersojfeprrdkamentom^utnisEnitu^etliquasuntqd&SiDcO#epud
busaliisabipfo comp<radlimitatusterminusesLetab omnibus transcmdensutti
*Transcendentia hocpado dicunturfoc;Rcs>aIiaiuid^ns4mum/UttUiit*i
bonu;B,Etsi quafimtfynonima/utmtcIl^giEilcfieappctibiictPvProgrcderetB.Tet
tninartimaliquiscOnipIexus>uteRiUe<biospartcslcpaatim%n£cantutorat(o^alfqs
kKom^cXiiscmuspaitesicparatimpofit^nihicInonaliud/afopfisddignanMJtunica
dhfho:P. Q_uidnomineorationisaccipis.B«Oratioaliquaefthabensextrema copu
latauerboeuthomoeftalbtfsdbquaconUftutaexipfisextremisfineucrboHithomoal
bus^Etntnc^cRterminuscoplexusdPa£)cdaratoa]tcufldai]tc3kcficulamuko&;B . S i
terminMSumiSplural^nificeteutcantielibeto&nlpbs^nonppifcotoplcxusetocmicdi
mmicopiori*Tcrminudoplcxubiplura;
giusBenignusnodnrjmnmrcpmplcxi^
P»Dadiuifionanafia»*®*
JllsasetGeor
eteuittbisforianca qtimes.
.-rj.r
>.
Mi I / i
.
■* T " ■
Atusno}
_
quseqcf/etdiIfcfcumiautofs>6r'miHro/et^^
pitpofi
tioncs/intmcdicncs/fiCcxswiundhoncs/etnonnullaaduefbfciaitequidanprofcftp:P ;
Vtrdcgdifimircscupf6TB»Tertninusper(ei^mfican'uuse{tquifi^orfiimpofitusalig(I
reprd<rntat;Tcmunusrionf*r icsigndkatsiuseftquiseorsumpofitnsoS
hgniffae:kd
Iblumconfignificat^uelfokjmpteteinotkimfigiuikandiai^
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...309
Powered by FlippingBook