Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 16

P«Quiasuperiusdixiftialiquosterminoscflelimitatosetprtdka
mentales;Quidnomineprcdicamcntidcligna£B*
Cap.XV
B
Rcdicametumtriafign£caredicitui>PrcdjicabilcgeneralifLmum/et
quandamordinationementitatumutinpropofito;P»Deferibeprcdi
camcntum;B*Prcdicamcntum cft modfis intelligcndi coordinado
nementitatumsrfeintimeincludetiuminterquas&Generalifiimum
_______ Subaltcmum^Spcdaliflimu-at^ Indiuiduum:Aliqmsediffiniunt;
'^rcdicamcntumcftcoordinstiopluriumterminorumfecundumfub&supra:Scdillj|
diffimuoplurcsincIiKlitdcfedhis^Supcrfluit.n.plurium^Norcftcaftruiturtcrmmojt
N*c fatiscftdiftu fecundumfubetlupra:Sic«n«homo & animaldumtaxatfoccrcnt
unumprcdicamentum;SupplendodercdtusreduripoflhaddiffinidonefnbonamiP«
Quotdicunturefleprcdicamcnta:B»Prcdicamcntaantiqua
8c
celebratadiftin&ione
funtdecem; Subftancia; Quandeas: Qualitas: Rdado;Aftio$PafEo:Quando*
VbiiSinisretHabitas*
P . QuidsubftantiafignificatjB*
Cap*XVL
B E 5 | Vbftandatriphariam acapiturProcffcndaquauis^Procfltndapftfubfifli
K B te/Tcrdo proeflendaperk fubfiftentcetaccidendafubftentantftPrimoitio
I lO g l dofubftantiaefttranfcendens-Comp^cnimDeo^&otnmbuspceckamae
tis^SecundomodononcompedtalicuiaccidenckompetrttamenDeo' Terdomodor
fubftantiissolumcreadstSiDeusponereturinpredicamentosubftanda&tuncfiibftati
dasecundomodofumptaefihgencraliffimum>etiodiffinirctmySubftandacft ensp
fesubfiftens^Demdefkdiuideretur«SubftantttaliquajperscfiibfiftenStatiim/utDcusr
Aliquapersefubfiftcnsetacddentiasuftctans^Vt fubftantiacorporietfpirituicreato
comunis;S iueroDeusfitextraprcdicamcntumgeneraliffimumhiceritfubftantiaper
{c
subsftens/etacddendaEjftentanstHocjper^eAoEKilediffiniesunumquodffitNatn
omnisbonadiffinitiocoftatexgenere
SC
dIffoenta:Acc^^ituruniufattuf^ nocuta
genusetdifferentianvetdifimies;EcccArboremfubftamuc
*>•
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...309
Powered by FlippingBook