^ ..................
j f e s & g r *
AD LECTOREM
4
f f f c
, O S qyidem,', dum,h<ec edimus, noftram
;J)rc^ajik in^itiafp
‘m^gis pro fero di-
fcert qvain docere ‘CupfCntts. AtdbJcmug
effeplerofqve huyus profefiioms homines ,
qvi neqve difeere , neqve docerc velint.
$lam ipgati, utfuarp apponant ccnfuram ;
tnnm cqvc appk>bare audeant, neqve re­
fellere fciant > non habere le tantum oci/
-"caulantur: m terim !fraec noftra uti nova
nafo fufpendunt >fe magnos Logicos &JMetaphi/icos, apud fuos
difcipulos venditant. Solum qvandam temporis prsefcriptionem,
& multitudinem eorum qvi a fuispartibus flant, prastendunt. Ac
n
nos fimilibus omnino deftituti eflemus auxilijs , & non magis
ratione, qvam au&oritate Ars Rationis n iteretur; neqve tempo­
ris fuccefiu j omnes Artes & Scientiee adoleviifent. His igitur Pa-
pagallis pofthabitis , convertimus nos ad viros eruditos & inge­
nuos, qvosfedulb petimus., utnoltros errores, qvos forte plurcs in
venient, amice demonftrent: aded enim id non aegre feremus , vc
tamqvam magno beneficio affetti, magnas etiam gratias eis habitu­
ri fimus.
D F.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...58