english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

SLADE, Genoveva

Genoveva Slade

SLADE, Genoveva (?, 1930. – Zagreb, 2001.), filozofkinja, prevoditeljica.

Godine 1954. diplomirala je Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je u Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža", a zatim od 1968. do umirovljenja 1990. godine u Institutu za filozofiju. Godine 1978. postala je znanstvena asistentica te joj je odobren postupak za stjecanje doktorata. Radila je na monografiji o Benediktu Stayu. Bila je članica Uredničkog odbora časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. Članci su joj objavljeni u časopisima Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine i Forum. Prevodila je s talijanskog jezika. Predmet interesa bila joj je hrvatska filozofija (Benedikt Stay, Ruđer Josip Bošković).

"Usporedba Boškovićeve filozofije prirode s Descartesovom i Newtonovom", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 4/1–2 (7–8) (1978), 181–224. [pdf]

"Boškovićeva i Kantova filozofija prirode", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 11/1–2 (21–22) (1985), 29–81. [pdf]