english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

Popis djela filozofkinja prevedenih na hrvatski jezik

JULIA ANNAS (1946.)
"Epikurovska psihologija", Pavel Gregorić (prev.), u Pavel Gregorić, Filip Grgić, Maja Hudoletnjak Grgić (ur.), Helenistička filozofija, Zagreb: KruZak, 2005, 91-107.

HANNAH ARENDT (1906. - 1975.)
Vita activa, Višnja Flego, Mirjana Paić-Jurinić (prev.), Zagreb: "August Cesarec", 1991.
"Filozofija i politika", Sanja Fabijanić (prev.), Lettre internationale (Hrvatsko izd.) 4 (1994), 3-11.
"Gdje smo kada mislimo? ", Nadežda Čačinović Puhovski (prev.), Kolo 8 (1998), 129-144.
Eseji o politici, Tatjana Sekulić, Nikica Petrak, Žarko Puhovski (prev.), Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 1996.
Totalitarizam, Mirjana Paić Jurinić (prev.), Zagreb: Politička kultura, 1996.
"Iz pisama Hanne Arendt svojem mužu Heinrichu Bluecheru", Alka Škiljan (prev.), Treći program Hrvatskog radija (1997), 250-257.
"Eichmann u Jeruzalemu: izvještaj o banalnosti zla", Mirjana Paić Jurinić (prev.), Europski glasnik 5 (2000), 74-164.
Eichmann u Jeruzalemu: izvještaj o banalnosti zla, Mirjana Paić Jurinić (prev.), Zagreb: Politička kultura, 2001.
"Kriza u obrazovanju", Nataša Tomanović (prev.), Up & underground (2005/2006), 4-11.
"Kriza u obrazovanju", Snježan Hasnaš (prev.), Europski glasnik 14 (2009), 171-189.
"Smisao politike", Ivan Prpić (prev.), Politička misao 49 (2012), 161-171.
Što je politika?: fragmenti iz zaostavštine, Ivan Prpić (prev.), Zagreb: Disput, 2013.
"Franz Kafka", Boris Perić (prev.), Europski glasnik 18 (2013), 689-702.
Izvori totalitarizma, Mirjana Paić Jurinić (prev.), Zagreb: Disput, 2015.
O zlu: predavanja o nekim pitanjima moralne filozofije, Nadežda Čačinović (prev.), Zagreb: Naklada Breza, 2006.
O zlu: neka pitanja moralne filozofije, Nadežda Čačinović (prev.), Zagreb: Naklada Breza, 2016.

SIMONE de BEAUVOIR (1908. - 1986.)
Uspomene dobro odgojene djevojke, Agica Čurčić (prev.), Zagreb: Mladost, 1960.
Zrelo doba, Stanko Lasić (prev.), Zagreb: Mladost, 1962.
Snaga stvari, Stanko Lasić (prev.), Zagreb: Mladost, 1966.
Drugi spol, Mirna Šimat (prev.), Zagreb: Naklada Ljevak, 2016.

SUSANNE BOBZIEN (1960.)
"Stoička logika", Filip Grgić (prev.), u Pavel Gregorić, Filip Grgić, Maja Hudoletnjak Grgić (ur.), Helenistička filozofija, Zagreb: KruZak, 2005, 203-237.

LINA BOLZONI (1947.)
"Poetika Frane Petrića: model svih mogućih poema", Iva Guberina (prev.), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 5/1-2 (9-10) (1979), 283-292.
"Poetika Frane Petrića: pjesnička iskustva i enciklopedijski poticaji", Ljerka Schiffler (prev.), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 23 (1997), 47-53.
"Giulio Camillo. Ideja teatra", Lada Dawidowsky (prev.) , Frakcija: magazin za izvedbene umjetnosti 10/11 (1999), 83-86.

GABRIELLE-ÉMILIE du CHÂTELET (1706. - 1749.)
"O zakonu neprekinutosti", Josip Talanga (prev.), u Ruđer Bošković, De continuitatis lege/O zakonu neprekinutosti, Zagreb: Školska knjiga, 1996, 291-297.

LEIGH S. CUMAN
Uvod u logiku prvog reda, Ognjen Strpić (prev.), Zagreb: Jesenski i Turk, 2004.

ELISABETH von ERDMANN (1942.)
"Frane Petrić i barokna poetika", Ivana Skuhala Karasman (prev.), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34/1-2 (67-68) (2008), 27-41.

DOROTHEA FREDE (1941.)
"Stoički determinizam", Pavel Gregorić (prev.), u Pavel Gregorić, Filip Grgić, Maja Hudoletnjak Grgić (ur.), Helenistička filozofija, Zagreb: KruZak, 2005, 283-306.

HANNA-BARBARA GERL-FALKOVITZ (1945.)
"Humanistička i geometrijska filozofija jezika. Promjena paradigme od Leonarda Brunia do Frane Petrića", Mihaela Girardi-Karšulin (prev.), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 5/1-2 (9-10) (1979), 139-159.

SUSAN HAACK
Filozofija logike, Zvonimir Čuljak (prev.), Zagreb: Hrvatski studiji, 2005.

HÉLOÏSE D'ARGENTEUIL (1101. - 1164.)
"Pisma Abelarda i Heloize", Veljko Gortan, Vojimir Vinja (prev.), u Petar Abelard, Povijest nevolja, Zagreb: Naprijed, 1970.
"Pisma Abelarda i Heloize", Vojimir Vinja (prev.), u Petar Abelard, Povijest nevolja, Zagreb: Naprijed, 1992, 115-123, 131-140, 160-177, 229-230.

MARIA MUCCILLO
"Aristotelov život i djela prema Discussiones peripateticae od Frane Petrića iz Cresa", Vice Vukov (prev.), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 5/1-2 (9-10) (1979), 193-235.

MARTHA CRAVEN NUSSBAUM (1947.)
"Kralj Edip i antičko nesvjesno", Goran Vujasinović (prev.), Tvrđa (2001), 105-124.
"Književna teorija i etička teorija u perceptivnoj ne/ravnoteži", Ksenija Premur (prev.), Treća 4 (2002), 28-46.
"Suosjećanje: temeljna socijalna emocija", Ognjen Strpić (prev.), Treći program Hrvatskog radija (2002), 215-225.
Suvremena filozofija seksualnosti, Marija Pavlin, Snježana Prijić-Samaržija (prev.), Zagreb: KruZak, 2003.
Pjesnička pravda: književna imaginacija i javni život, Marina Miladinov (prev.), Zagreb: Deltakont, 2005.
Na profitu: zašto demokracija treba humanistiku, Nebojša Mudri (prev.), Zagreb: AGM, 2012.
"Filozofija kao lijek", Irena Matijašević (prev.), Treći program Hrvatskog radija (2012), 33-38.

BIRGIT RECKI (1954.)
Forme uma: elementi fenomenologije slobode, Darija Domić (prev.), Zagreb: Matica hrvatska, 2012.
"O hrabrosti da se služimo vlastitim razumom i opasnosti da ponovno otkrivamo Sjeverni pol. Ogledni primjer", Darija Domić (prev.), u Ivana Skuhala Karasman, Petar Šegedin (ur.), Treba li filozofija svoju povijest, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016, 141-158.

EDITH STEIN (1891. - 1942.)
Znanost Križa: studija o Ivanu o Križu, Pavao Badurina (prev.), Zagreb: Kršćanska sadašnjost - Provincijat karmelićana, 1963.
Misterij Božića, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1968.
Žena: njezina zadaća po naravi i milosti, Pavao Vujica (prev.), Zagreb: Kršćanska sadašnjost - Hrvatski karmelićani i karmelićanke, 1990
Misterij Božića, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1998.
Znanost Križa: studija o Ivanu o Križu, Pavao Badurina (prev.), Zagreb: Kršćanska sadašnjost - Hrvatski karmelićani i karmelićanke, 1998.
"Iz života jedne židovske obitelj", Krešimir Veselić (prev.), Marulić 40 (2007), 24-29.
"Iz života jedne židovske obitelj", Krešimir Veselić (prev.), Marulić 40 (2007), 319-336.
Misli, Martina Šimunić (prev.), Split: Verbum, 2005.
Iz života jedne židovske obitelj, Jozo Mršić (prev.), Zagreb: HKD sv. Jeronima, 2009.
Znanost križa / Djela 1, Jakov Mamić (ur.), Zagreb: KIZ - Karmelska izdanja, 2011.
Misli, Martina Šimunić (prev.), Split: Verbum, 2012.

GISELA STRIKER (1943.)
 "Epikur o istinitosti čulnih utisaka", Pavel Gregorić (prev.), u Pavel Gregorić, Filip Grgić, Maja Hudoletnjak Grgić (ur.), Helenistička filozofija, Zagreb: KruZak, 2005, 31-47.
"Skeptičke strategije", Filip Grgić (prev.), u Pavel Gregorić, Filip Grgić, Maja Hudoletnjak Grgić (ur.), Helenistička filozofija, Zagreb: KruZak, 2005, 371-397.

SIMONE WEIL (1909. - 1943.)
Iščekivanje Boga, Marko Kovačević (prev.), Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1979.
Iščekivanje Boga, Marko Kovačević (prev.), Zagreb: Litteris, 2010.
Sloboda i tlačenje (i drugi eseji), Mirjana Dobrović (prev.), Zagreb: Naprijed, 1979.
Nadnaravna spoznaja, Mirjana Dobrović (prev.), Zagreb: Naklada Ljevak, 2000.
"Težina i milost", Ana Buljan (prev.), Europski glasnik 7 (2002), 176-274.
Ukorijenjenost: preludij za deklaraciju o dužnostima prema ljudskom biću, Marko Kovačević (prev.), Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2003.
"Iskorijenjenost", Ivo Tasovac (prev.), Forum 42 (2003), 1350-1377.
"Iskorijenjenost i državnost", Ivo Tasovac (prev.), Forum 43 (2004), 1027-1064.
Težina i milost, Ana Buljan (prev.), Zagreb: Litteris, 2004.

FRANCES AMELIA YATES (1899. - 1981.)
"Renesansno pamćenje: kazališno pamćenje Giulia Camilla", Treći program Hrvatskog radija (1991), 125-137.
"Kazališni sustav pamćenja Roberta Fludda", Metka Jelenc (prev.), Treći program Hrvatskog radija (1991), 138-147.
"Fluddovo kazalište pamćenja i Globe kazalište", Sanja Ivić (prev.), Treći program Hrvatskog radija (1991), 148-158.
"Renesansna memorija: Teatar memorije Giulija Camilla", Tomislav Brlek (prev.), Frakcija: magazin za izvedbene umjetnosti 10/11 (1999), 71-75.
Prosvjetiteljstvo i Rozenkrojceri: nepoznati aspekti prosvjetiteljstva, Paulina Tomić (prev.), Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2011.
Umijeće pamćenja, Paulina Tomić (prev.), Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2011.
Okultna filozofija u elizabetinskom dobu, Amir Riđanović (prev.), Zagreb: Vuković & Runjić, 2013.

LINDA TRINKAUS ZAGZEBSKI (1946.)
"Od reliabilizma do epistemologije kreposti", Zvonimir Čuljak (prev.), u Zvonimir Čuljak (ur.), Vjerovanje, opravdanje i znanje, Zagreb: Ibis grafika, 2003, 404-413.

ALENKA ŽUPANČIĆ (1966.)
Ubaci uljeza: o komediji, Miloš Đurđević (prev.), Zagreb: Meandarmedia, 2011.