english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

Predgovor

Na ovom mjestu donosimo bilingvalne hrvatsko-engleske biografske i bibliografske podatke o hrvatskim filozofkinjama kao i neka njihova djela. Nadamo se da će ova baza podataka poslužiti domaćim i stranim čitateljima kao polazište za valorizaciju položaja i uloge žene u filozofiji i u znanosti. Također se nadamo da je to još jedan doprinos afirmaciji žena u našem društvu, ali i poticaj mladim djevojkama da odaberu karijeru upravo u ovom području.

Kriteriji po kojima smo filozofkinje uvrstili u ovaj popis su sljedeći: 1. mora imati doktorat iz filozofije; 2. mora biti u zaposlena u nekoj visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi koja se bavi filozofijom; 3. mora imati objavljenu barem jednu autorsku knjigu iz područja filozofije. Svjesni smo da smo na početku našeg posla i da smo neke žene, ne namjerno, izostavili. No, kako je riječ o permanentnom poslu vjerujemo kako će sve hrvatske filozofkinje biti zastupljene na našoj stranici.


dr. sc. Luka Boršić
dr. sc. Ivana Skuhala Karasman