english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

ŠKORIĆ, Gordana

Gordana Škorić

ŠKORIĆ, Gordana (Zagreb, 1950.), filozofkinja.

Godine 1973. diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1998. godine doktorirala je tezom Problem metafore u djelu Ernesta Grassija. Usavršavala se je na Sveučilištu u Tübingenu i na Sveučilištu u Potsdamu. Od 1978. do 1986. godine radila je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a zatim na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Suosnivačica je Ernst-Bloch-Gesellschaft. Predmet interesa joj je estetika.

DJELO: Filozof kulture Ernesto Grassi, Zagreb, 2016.