english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

ROŠČIĆ, Vani

Vani Roščić

ROŠČIĆ, Vani (Split, 1972.), filozofkinja.

Godine 2000. diplomirala je filozofiju na Pontificia Universitas Sanctae Crucis u Rimu gdje je 2003. godine i magistrirala. Doktorirala je 2008. godine na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Docentica je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Predmeti interesa su joj povijest filozofije i suvremena estetika.

DJELO: Estetička misao Luigija Pareysona, Zagreb, 2010.