english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

RINČIĆ, Iva

Iva Rinčić

RINČIĆ, Iva (Rijeka, 1975.), filozofkinja.

Godine 2000. diplomirala je sociologiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a 2010. godine doktorirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tezom Teorijska uporišta, postignuća i perspektive bioetičke institucionalizacije u Europskoj uniji. Radi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predmet interesa joj je bioetika.

DJELA: Bioetika i odgovornost u genetici, Zagreb, 2007.; Europska bioetika: ideje i institucije, Zagreb, 2011.; Fritz Jahr i rađanje europske bioetike (s Amirom Muzurom), Zagreb, 2012.; Van Rensselaer Potter i njegovo mjesto u povijesti bioetike (s Amirom Muzurom), Zagreb, 2015.