english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

MATAN, Ana

Ana Matan

MATAN, Ana (Skoplje, Makedonija, ?), filozofkinja, politologinja.

Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a 2006. godine doktorirala je tezom Teorija političke legitimnosti Johna Rawlsa: legitimacija vlasti između opravdanja i pristanka. Docentica je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2014. do 2016. godine bila je predstojnica Centra za istraživanje etičnosti, državljanstva i migracija. Predmeti interesa su joj liberalna politička teorija i teorija demokracije.

DJELA: Teorija političke legitimnosti Johna Rawlsa, Zagreb, 2008.