english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

KUČERA, Elza

Heda Festini

KUČERA, Elza (Vinkovci, 1883.–Zagreb, 1972.), psihologinja, knjižničarka.

Studirala je specijalnu psihologiju i filozofiju u Beču, Zagrebu i Zürichu gdje je 1909. godine doktorirala psihologiju i tako postala prva Hrvatica koja je stekla doktorat iz psihologije. Također je bila i prva knjižničarka u Hrvatskoj. Od 1909. do 1944. godine radila je Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a od 1920. do 1942. godine bila je zamjenica ravnatelja. Sudjelovala je i u osnivanju Društva bibliotekara Hrvatske. Bila je vrlo aktivna i na području psihologije. Tako je imala privatni laboratorij za eksperimentalnu psihologiju, bila je članica njemačkog Društva za eksperimentalnu psihologiju, istraživala je osjećajni život u Psihologijskom institutu u Bonnu, bila je suosnivačica Revije za filozofiju i psihologiju te je od 1933. do 1936. godine sudjelovala u izvođenju vježbi na Katedri za eksperimentalnu psihologiju u Zagrebu. Također je u Zagrebu pokrenula organizaciju filozofskih kolokvija.

DJELA: Camilla Lucerna: ein Frauenbildnis, Zagreb, 1928.; Die Fragen der Gefühlspsyhologie und ihre Erklärungsmöglichkeiten, Zagreb, 1962.; Die psychologischen Grundlagen der ethischen Verhaltensweisen, Göttingen, 1965.