english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

KODRNJA, Jasenka

Jasenka Kodrnja

KODRNJA, Jasenka (Zagreb, 1946. – Zagreb, 2010.), sociologinja, filozofkinja, književnica.

Godine 1971. diplomirala je sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istom je fakultetu 2000. godine doktorirala tezom Društveni položaj žene umjetnice. Usavršavala se je u Francuskoj. Bila je članica sekcije Žena i društvo te aktivistica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja. Radila je na Institutu za društvena istraživanja i predavala na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Pisala je poeziju (Zagreb je ženskog spola, Pjesme galeotkinja) i prozu (Romantičarna, Trinaest razloga za šutnju).

DJELA: Umjetnik u društvenom kontekstu, Zagreb, 1985.; Nimfe, Muze, Eurinome: društveni položaj umjetnica, Zagreb, 2001.; Žene zmije: rodna dekonstrukcija, Zagreb, 2008.