english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

GIRARDI-KARŠULIN, Mihaela

Mihaela Girardi-Karšulin

GIRARDI-KARŠULIN, Mihaela (Zagreb, 1945.), filozofkinja, prevoditeljica.

U Zagrebu je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Godine 1970. diplomirala je filozofiju i grčki jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala 1977. godine te doktorirala tezom Filozofska misao Frane Petrića. Od 1970. godine, pa sve do umirovljenja 2016. godine, radila je na Institutu za filozofiju. Bila je voditeljica četiriju znanstveno-istraživačkih projekata i urednica drugog, trećeg i četvrtog broja periodičke publikacije Studia historiae philosophiae Croaticae. Uredila je bilingvalna latinsko-hrvatska izdanja djela Epistemon Pavla Skalića (2014.), Speculum astronomicum/Astronomsko zrcalo Federika Grisogona (2007.) te drugi, treći i četvrti svezak Discussiones peripateticae/Peripatetiče rasprave Frane Petrića (2009., 2012., 2013.). Također je predavala na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Prevodi s latinskog jezika (Frane Petrić, Pavao Skalić). Predmeti interesa su joj hrvatska i grčka filozofija.

DJELA: Filozofska misao Frane Petrića, Zagreb 1988.; Hrvatski renesansni aristotelizam, Zagreb 1993.; Magnum miraculum – homo (Veliko čudo – čovjek), (u koautorstvu s Ernom Banić-Pajnić, i Markom Josipovićem), Zagreb, 1995.

"Matija Frkić: Interpretacija tvorbe i tvorenja u Aristotela", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 2/1–2 (3–4) (1976), 157–175. [pdf]

"Dva osnovna peripatetička problema u djelu Matije Frkića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 4/1–2 (7–8) (1978), 85–129. [pdf]

"Petrićevo tumačenje predmeta Aristotelove metafizike", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 5/1–2 (9–10) (1979), 237–255. [pdf]

"Problem jedinstva sublunarnog i supralunarnog svijeta u knjizi: O nebeskoj supstanciji, Matije Frkića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 7/1–2 (13–14) (1981), 7–30. [pdf]

"Problem spoznaje u Peripatetičkim istraživanjima Matije Frkića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 9/1–2 (17–18) (1983), 77–109. [pdf]

"Petrićevo tumačenje Aristotelova određenja predmeta teorijske znanosti (matematika, Metafizika)", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 13/1–2 (25–26) (1987), 31–69. [pdf]

"Petrićeva kritika Aristotelova pojma vremena", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 15/1–2 (29–30) (1989), 99–126. [pdf]

"Cassirerova interpretacija renesansne astrologije, F. Grisogono i F. Petrić", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 16/1–2 (31–32) (1990), 147–166. [pdf]

"Frane Petrić. Od 'antropološkog' problema do novoplatoničkog sustava", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 17/1–2 (33–34) (1991), 139–158. [pdf]

"Pavao Skalić. Eulogus ili o odvojenoj duši", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 18/1–2 (35–36) (1992), 27–39. [pdf]

"Pavao Skalić. Čovjek na razmeđi znanosti", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 19/1–2 (37–38) (1993), 31–51. [pdf]

"Pavao Skalić. Filozofija između sinkretizma i paradoksa", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 20/1–2 (39–40) (1994), 117–130. [pdf]

"Temeljni pojmovi Skalićeve rasprave Revolutio alphabetaria", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 22/1–2 (43–44) (1996), 195–210. [pdf]

"Petrićeva analiza principa prirodnih stvari", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 23/1–2 (45–46) (1997), 55–79. [pdf]

"Skalićeva kontemplativna dijalektika", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 24/1–2 (47–48) (1998), 59–77. [pdf]

"Aristotel i Petrić o pojmu kaosa i slučaja", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 25/1–2 (49–50) (1999), 75–97. [pdf]

"Petrićev pojam vremena", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 26/1–2 (51–52) (2000), 95–118. [pdf]

"Petrićevo razumijevanje Platonove dijalektike", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 27/1–2 (53–54) (2001), 35–52. [pdf]

"O materiji nebeskog kruga (po Gučetiću)", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 28/1–2 (55–56) (2002), 51–65. [pdf]

"Frane Petrić: Filozofiranje između istine i interpretacije", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 29/1–2 (57–58) (2003), 27–41. [pdf]

"Polemika između Frane Petrića i Teodora Angeluccija", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 30/1–2 (59–60) (2004), 103–117. [pdf]

"Zadaci istraživanja hrvatske filozofske baštine: jučer, danas, sutra", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31/1–2 (61–62) (2005), 43–47. [pdf]

"Utjecaj Pietra Pomponazzija na Federika Grisogona: Grisogono između platonizma i aristotelizma", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 33/1–2 (65–66) (2007), 35–42. [pdf]

"Petrić u sedamnaestom stoljeću", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34/1–2 (67–68) (2008), 43–53. [pdf]

"Strategije Petrićeve obrane Nove sveopće filozofije", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 35/1–2 (69–70) (2009), 37–44. [pdf]

"Grisogonovo Astronomsko zrcalo (Speculum astronomicum) i Zrcalo astronomije (Speculum astronomiae) Alberta Velikog", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 36/1–2 (71–72) (2010), 29–37. [pdf]

"Petrić i (Pseudo-)Filopon: Izvori i autorstvo Filoponovih Komentara Metafizike koje je preveo i objavio Frane Petrić", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 38/2 (76) (2012), 139–165. [pdf]

"Polemika između Petrića i Angeluccija u svjetlu Filoponovih Komentara Metafizike", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/2 (78) (2013), 433–452. [pdf]

"Posvete u Discussiones peripateticae Frane Petrića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 40/2 (80) (2014), 397–417. [pdf]

"Pretpostavke Petrićeve kritike Aristotela: Pleton, Valla, Nizolio", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 41/2 (82) (2015), 343–387. [pdf]

"Gučetićev komentar Averoesova spisa De substantia orbis, Agostino Nifo i pogled prema naprijed", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 42/1 (83) (2016), 35–68. [pdf]