hrvatski

CROATIAN WOMEN PHILOSOPHERS

Authors: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Introduction] [Bibliography] [The list of works]

GIRARDI-KARŠULIN, Mihaela

Mihaela Girardi-Karšulin

GIRARDI-KARŠULIN, Mihaela (Zagreb, 1945), philosopher, translator.

She went to primary school and Classical Gymnasium in Zagreb. She graduated in philosophy and Ancient Greek from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb in 1970, and in 1977 she received her master's degree. She received her doctoral degree from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb with a thesis The Philosophical Thought of Frane Petrić. From 1970 till 2016 she was employed at the Institute of Philosophy. She was research project director four times and editor of second, third and fourth number of journal Studia historiae philosophiae Croaticae. She was also editor of bilingual editions of Pavao Skalić's Epistemon (2014), Federik Grisogono's Speculum astronomicum/Astronomical Mirror (2007) and second, third and fourth  volume of Frane Petrić's Discussiones peripateticae/Peripatetic Discussions (2009, 2012, 2013). She taught at the Centre for Croatian Studies at the University of Zagreb. She translates from Latin (Frane Petrić, Pavao Skalić). Her areas of interest are Croatian and ancient philosophy.

WORKS: The Philosophical Thought of Frane Petrić, Zagreb 1988; The Croatian Renaissance Aristotelianism, Zagreb, 1993; Magnum miraculum – homo (The Man – Great Miracle), (with Erna Banić-Pajnić and Marko Josipović), Zagreb, 1995.

"Matija Frkić: Interpretacija tvorbe i tvorenja u Aristotela", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 2/1–2 (3–4) (1976), 157–175. [pdf]

"Dva osnovna peripatetička problema u djelu Matije Frkića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 4/1–2 (7–8) (1978), 85–129. [pdf]

"Petrićevo tumačenje predmeta Aristotelove metafizike", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 5/1–2 (9–10) (1979), 237–255. [pdf]

"Problem jedinstva sublunarnog i supralunarnog svijeta u knjizi: O nebeskoj supstanciji, Matije Frkića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 7/1–2 (13–14) (1981), 7–30. [pdf]

"Problem spoznaje u Peripatetičkim istraživanjima Matije Frkića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 9/1–2 (17–18) (1983), 77–109. [pdf]

"Petrićevo tumačenje Aristotelova određenja predmeta teorijske znanosti (matematika, Metafizika)", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 13/1–2 (25–26) (1987), 31–69. [pdf]

"Petrićeva kritika Aristotelova pojma vremena", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 15/1–2 (29–30) (1989), 99–126. [pdf]

"Cassirerova interpretacija renesansne astrologije, F. Grisogono i F. Petrić", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 16/1–2 (31–32) (1990), 147–166. [pdf]

"Frane Petrić. Od 'antropološkog' problema do novoplatoničkog sustava", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 17/1–2 (33–34) (1991), 139–158. [pdf]

"Pavao Skalić. Eulogus ili o odvojenoj duši", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 18/1–2 (35–36) (1992), 27–39. [pdf]

"Pavao Skalić. Čovjek na razmeđi znanosti", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 19/1–2 (37–38) (1993), 31–51. [pdf]

"Pavao Skalić. Filozofija između sinkretizma i paradoksa", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 20/1–2 (39–40) (1994), 117–130. [pdf]

"Temeljni pojmovi Skalićeve rasprave Revolutio alphabetaria", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 22/1–2 (43–44) (1996), 195–210. [pdf]

"Petrićeva analiza principa prirodnih stvari", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 23/1–2 (45–46) (1997), 55–79. [pdf]

"Skalićeva kontemplativna dijalektika", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 24/1–2 (47–48) (1998), 59–77. [pdf]

"Aristotel i Petrić o pojmu kaosa i slučaja", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 25/1–2 (49–50) (1999), 75–97. [pdf]

"Petrićev pojam vremena", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 26/1–2 (51–52) (2000), 95–118. [pdf]

"Petrićevo razumijevanje Platonove dijalektike", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 27/1–2 (53–54) (2001), 35–52. [pdf]

"O materiji nebeskog kruga (po Gučetiću)", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 28/1–2 (55–56) (2002), 51–65. [pdf]

"Frane Petrić: Filozofiranje između istine i interpretacije", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 29/1–2 (57–58) (2003), 27–41. [pdf]

"Polemika između Frane Petrića i Teodora Angeluccija", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 30/1–2 (59–60) (2004), 103–117. [pdf]

"Zadaci istraživanja hrvatske filozofske baštine: jučer, danas, sutra", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31/1–2 (61–62) (2005), 43–47. [pdf]

"Utjecaj Pietra Pomponazzija na Federika Grisogona: Grisogono između platonizma i aristotelizma", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 33/1–2 (65–66) (2007), 35–42. [pdf]

"Petrić u sedamnaestom stoljeću", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34/1–2 (67–68) (2008), 43–53. [pdf]

"Strategije Petrićeve obrane Nove sveopće filozofije", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 35/1–2 (69–70) (2009), 37–44. [pdf]

"Grisogonovo Astronomsko zrcalo (Speculum astronomicum) i Zrcalo astronomije (Speculum astronomiae) Alberta Velikog", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 36/1–2 (71–72) (2010), 29–37. [pdf]

"Petrić i (Pseudo-)Filopon: Izvori i autorstvo Filoponovih Komentara Metafizike koje je preveo i objavio Frane Petrić", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 38/2 (76) (2012), 139–165. [pdf]

"Polemika između Petrića i Angeluccija u svjetlu Filoponovih Komentara Metafizike", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/2 (78) (2013), 433–452. [pdf]

"Posvete u Discussiones peripateticae Frane Petrića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 40/2 (80) (2014), 397–417. [pdf]

"Pretpostavke Petrićeve kritike Aristotela: Pleton, Valla, Nizolio", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 41/2 (82) (2015), 343–387. [pdf]

"Gučetićev komentar Averoesova spisa De substantia orbis, Agostino Nifo i pogled prema naprijed", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 42/1 (83) (2016), 35–68. [pdf]