english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

ĆUK, Barbara

Barabara Ćuk

ĆUK, Barbara (Zagreb, 1974.), filozofkinja.

Godine 1999. diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2011. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu tezom Metafizika u djelima Ivana Dunsa Skota – mjesto, značenje i struktura čuđenja, dvojbe i pitanja. U zvanju docentice predaje povijest filozofije i antropologiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Bila je gost predavač na poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju medievistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Članica je Znanstvenog vijeća časopisa Obnovljeni život i suradnica Naklade Breza. Predmet interesa su joj srednjovjekovna filozofija, tradicija komentara, platonizam te odnos uma i tijela.

DJELO: Ivan Duns Škot – Čuđenje, dvojba, pitanje, Zagreb, 2015.