english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

ČAKARDIĆ, Ankica

Ankica Čakardić

ČAKARDIĆ, Ankica (Rijeka, 1977.), filozofkinja.

Godine 2002. diplomirala je kroatistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje 2008. godine i doktorirala tezom Moderna politika i ne-čovjek. Od 2007. godine predavala je Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a od 2010. zaposlena je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također predaje u Centru za ženske studije i Centru za mirovne studije. Predmet interesa su joj socijalna filozofija i filozofija roda.