english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

ZOVKO, Marie-Élise

Marie-Élise Zovko

ZOVKO, Marie-Élise (Ithaca, Sjedinjene Američke države, 1959.), filozofkinja.

Studirala je na James Madison University u Harrisonburgu u Sjedinjenim Američkim Državama, a doktorirala je 1992. godine tezom Natur und Gott: Das wirkungsgeschichtliche Verhältnis Schellings und Baaders na Albert-Ludwigs-Universität u Freiburgu im Breisgau. Od 1991. godine zaposlena je na Institutu za filozofiju. Predavala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Zajedno s Violettom Waibel bila je voditeljica bilateralnog hrvatsko-austrijskog projekta Kultiviranje i obrazovanje moći suđenja u susretu filozofije, kulture i umjetnosti, s posebnim obzirom na Kanta i Hegela. Predsjednica je Platonovog društva Zagreb. Godine 2016. je kao stipendistica CRASSH-a boravila  na Sveučilištu u Cambridgu. Predmeti interesa su joj klasična grčka filozofija, Spinoza, Kant i njemački idealizam, Platon i (neo)platonizam, njemačka romantična filozofija, metafizika te teorija uma.

DJELA: Heideggerovo i Plotinovo poimanje vremena, Zagreb, 1991.; Natur und Gott: Das wirkungsgeschichtliche Verhältnis Schellings und Baaders, Würzburg, 1996.