english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

ZAGORAC, Ivana

Ivana Zagorac

ZAGORAC, Ivana (Zagreb, 1979.), filozofkinja.

Godine 2002. diplomirala je filozofiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. godine i doktorirala tezom Razvoj bioetičkog senzibiliteta u hrvatskom društvu. Izvršna je urednica časopisa Metodički ogledi, članica uredništva Biblioteke Filozofska istraživanja i pomoćnica glavnog urednika Biblioteke Sabrana djela Pavla Vuk-Pavlovića. Docentica je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se je u Njemačkoj. Glavni predmet interesa joj je bioetika.