english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

VIDMAR, Iris

Iris Vidmar

VIDMAR, Iris (Rijeka, 1982), filozofkinja.

Diplomirala je filozofiju i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je i doktorirala 2013. godine s tezom The nature of fictional testimony and its role in reaching, fulfilling and promoting our epistemic aims and values. Usavršavala se u inozemstvu. Radi kao docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predmet interesa su joj epistemologija, filozofija umjetnosti i filozofija književnosti.