english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

TUDJINA, Vesna

TUDJINA, Vesna (Zagreb, 1951.), filozofkinja.

Godine 1977. diplomirala je filozofiju i latinski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1988. godine i magistrirala filozofiju. Godine 2003. godine doktorirala je na istom fakultetom tezom Ekleziološko-politološka misao Marka Antonija de Dominisa. Usavršavala se je u Sjedinjenim Američkim Državama, Mađarskoj, Italiji i Velikoj Britaniji. Od 1979. godine radi na Odsjeku za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

"Mogućnost utjecaja Marka Antuna de Dominisa na Thomasa Hobbesa", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 38/1(75) (2012), 85–92. [pdf]