english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

TIĆAC, Iris

Iris Tićac

TIĆAC, Iris (Pula, 1956.), filozofkinja.

Godine 1979. diplomirala je njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a 1983. filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zadru. Godine 2000. doktorirala je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu tezom Vrijednosni odgovor i transcendencija u djelu Dietricha von Hildebranda. Redovita je profesorica na Filozofskom fakultetu u Zadru. Predmet interesa joj je etika.

DJELA: Uvod u etičku misao Dietricha von Hildebranda, Rijeka, 2001.; Personalistička etika Karola Wojtyle, Zagreb, 2008.; Marija Brida: filozofkinja slobode, Split, 2012.