english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

SKUHALA KARASMAN, Ivana

Ivana Skuhala Karasman

SKUHALA KARASMAN, Ivana (Varaždin, 1975.), filozofkinja.

Godine 1999. diplomirala je filozofiju i kroatologiju na Hrvatskih studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2003. godine i magistrirala filozofiju. Godine 2011. doktorirala je na Hrvatskim studijima tezom Predviđanje u srednjevjekovnoj i renesansnoj prirodnoj filozofiji (u djelima H. Dalmatina, F. Grisogona, J. Dubrovčanina). Od 2005. godine zaposlena je na Institutu za filozofiju. Izvršna je urednica časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. Prevodi s njemačkog jezika (Helene Druskowitz). Predmeti interesa su joj filozofija renesanse, hrvatska filozofija, filozofija roda i problem slobode volje.

DJELA: U potrazi za znanjem o budućem; predviđanje u srednjovjekovnoj i renesansnoj prirodnoj filozofiji – H. Dalmatin, F. Grisogono i J. Dubrovčanin, Zagreb, 2013.; Naše žene. Leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća (u koautorstvu s Lukom Boršićem), Zagreb, 2016.

"Problem predestinacije u Eriugeninoj kritici Gottschalka", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31/1–2 (61–62) (2005), 61–69. [pdf]

"Petrićevo i Ficinovo razumijevanje utjecaja neba na zemaljsko", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34/1–2 (67–68) (2008), 69–79. [pdf]

"Enciklopedizam i predviđanje u Epistemonu Pavla Skalića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 38/1 (75) (2012), 65–78. [pdf]