english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

SELAK, Marija

Marija Selak

SELAK, Marija (Zagreb, 1982.), filozofkinja.

Godine 2007. diplomirala je filozofiju te hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2013. godine i doktorirala tezom Ljudska priroda i nova epoha. Od 2010. godine zaposlena je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se je u Njemačkoj. Predmet interesa joj je bioetika.

DJELO: Ljudska priroda i nova epoha, Zagreb, 2013.