english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

SEKULIĆ, Dragana

Dragana Sekulić

SEKULIĆ, Dragana (Zadar, 1963.), filozofkinja.

Godine 1984. završila je Višu pedagošku školu na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je 1989. godine diplomirala filozofiju i sociologiju. Od 1989. do 1992. godine radila je na Odjelu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, a 2012. godine doktorirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu tezom Normativno i deskriptivno u zaključivanju. Radi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Predmet interesa joj je logika.

DJELA: Opravdanje indukcije, Rijeka, 1996.; Psihologija zaključivanja i logika, Hrvatski Leskovac, 2016.