english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

SCHIFFLER, Ljerka

Ljerka Schiffler

SCHIFFLER (SCHIFFLER-PREMEC, ŠIFLER, ŠIFLER-PREMEC), Ljerka (Zagreb, 1941. – Zagreb, 2016.), filozofkinja, književnica, prevoditeljica.

U Zagrebu je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1974. godine i doktorirala. Od 1968. do 1977. godine radila je na Institutu za filozofiju, od 1977. do 1990. u Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža", a zatim od 1990. do umirovljenja 2012. godine ponovno na Institutu za filozofiju. Također je predavala na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je, 1998. i 1999. godine, predsjednica Hrvatskog filozofskog društva, urednica časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine te pokretačica i urednica časopisa Radovi Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža". Usavršavala se je u Austriji, Italiji, Njemačkoj i Francuskoj. Predmeti interesa bili su joj hrvatska filozofija i estetika. Objavila je više zbirka poezije Vrijeme plovidbe, 1965. godine, Između nas riječ, 1985. godine, Kasne ure 2006. godine, Tragovi 2011. godine i Bdijenje 2013. godine te proze Hermesove kočije, 1988. godine, Slutiti Kytheru, 2004. godine, Recto & Verso. Fragmenti, 2006. godine. Autorica je drame Licem suprot zvijezda. Prevodila je s francuskog i talijanskog jezika (Paul Chauchard, Nicola Abbagnano, Jacques Derrida, Pierre Dockes, Claude-Henri de Saint-Simon). Dobitnica je više nagrada za svoj rad.

DJELA: Nikola Gučetić, Zagreb, 1977.; Iz hrvatske filozofske baštine, Zagreb, 1980.; Miho Monaldi: Ličnost i djelo, Zagreb, 1984.; Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljene, Zagreb, 1989.; Humanizam bez granica. Hrvatska filozofija u europskom kontekstu, Zagreb, 1992.; Frane Petrić, 1996.; Frane Petrić/Franciscus Patricius. Od škole mišljenja do slobode mišljenja, Zagreb, 1997.; Vetera et nova. Hrvatska filozofija u europskom obzoru, Zagreb, 2004.

Nikola Vitov Gučetić, 1974. [pdf]

"Čudesno kao formalni i svršni princip Petrićeve poetike", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1/1–2 (1975), 233–253. [pdf]

"Petrićevo kritičko čitanje Petrarkina soneta 'Ždrijelo i san'", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 3/1–2 (5–6) (1977), 167–177. [pdf]

"Petrićeva koncepcija pjesništva u obzoru njegove filozofije jezika", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 5/1–2 (9–10) (1979), 305–317. [pdf]

"Giulio Camillo Delminio (Ličnost i djelo)", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 6/1–2 (11–12) (1980), 133–153. [pdf]

"Miho Monaldi, Dva dijaloga", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 7/1–2 (13–14) (1981), 31–51. [pdf]

"Filozofija grada", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 11/1–2 (21–22) (1985), 3–27. [pdf]

"Vladimir Filipović: Uz tematiku hrvatske estetičke misli razdoblja renesanse", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 11/1–2 (21–22) (1985), 195–200. [pdf]

"Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 13/1–2 (25–26) (1987), 85–97. [pdf]

"Filozofijsko nastojanje Alberta Bazale", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 14/1–2 (27–28) (1988), 101–108. [pdf]

"Nasljeđe Islama u opusu hrvatskih mislilaca renesanse", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 15/1–2 (29–30) (1989), 45–60. [pdf]

"Iz filozofske tradicije. Hrvatski humanizam u europskom kontekstu", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 16/1–2 (31–32) (1990), 5–22. [pdf]

"Poetička filozofija Frane Petrića i književne poetike 16. stoljeća", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 18/1–2 (35–36) (1992), 41–64. [pdf]

"Renesansa kao problem", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 19/1–2 (37–38) (1993), 209–221. [pdf]

"Od škole mišljenja do slobode mišljenja. Pregled dosadašnjih istraživanja i budući zadaci proučavanja poetike i estetike F. Petrića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 20/1–2 (39–40) (1994), 73–99. [pdf]

"Matija Frkić, tumač i kritičar Tassa: Osservationi sopra il Goffredo del Signor Torquato Tasso", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1–2 (41–42) (1995), 83–108. [pdf]

"Etičko-humanistička misao Benedikta Kotruljevića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 22/1–2 (43–44) (1996), 117–142. [pdf]

"Renesansno umijeće dijaloga: Miho Monaldi, Rasprava o ljepoti", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 26/1–2 (51–52) (2000), 147–164. [pdf]

"Uz povijest jednog pojma: creatio u obzoru renesansnog mišljenja na primjeru Petrićeve nove filozofije", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 27/1–2 (53–54) (2001), 77–89. [pdf]

"Hrvatska renesansna filozofija glazbe u obzorima europske duhovnosti", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 30/1–2 (59–60) (2004), 31–57. [pdf]

"Marginalia uz temu istraživanje hrvatske filozofske baštine u europskom obzoru", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31/1–2 (61–62) (2005), 19–28. [pdf]

"Iz hrvatske filozofske baštine 18. stoljeća: Disertacija Josipa Zanchija", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 32/1–2 (63–64) (2006), 189–206. [pdf]

"Enciklopedička nastojanja u Hrvata kao faktor kulturne sinteze", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34/1–2 (67–68) (2008), 261–275. [pdf]

"Iz riznica hrvatske knjige. Prinosi Šime Jurića filozofskoj i kulturnopovijesnoj historiografiji", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 35/1–2 (69–70) (2009), 181–207. [pdf]