english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

RUKAVINA, Katarina

Katarina Rukavina

RUKAVINA, Katarina (Gospić, 1976.), filozofkinja.

Godine 2001. diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2008. godine i doktorirala tezom Filozofijsko utemeljenje umjetničke prakse XX. stoljeća: Viđenje i spoznaja u vizualnim umjetnostima XX. stoljeća. Docentica je na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Predmeti interesa su joj estetika i filozofija odgoja.