english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

ROSSI, Ivana

ROSSI, Ivana (Glina, 1892.–Zagreb, 1963.), filozofkinja, pedagoginja.

Od 1902. do 1910. godine u Zagrebu je pohađala Ženski licej. Godine 1916. doktorirala je tezom Osnovne misli filozofije Henri Bergsona. Bila je nastavnica u Kraljevskoj ženskoj realnoj gimnaziji u Zagrebu, a zatim od 1946. godine u Gimnaziji maršala Tita i u III. gimnaziji u Zagrebu.

DJELO: "Nekoliko misli Henri Bergsona o estetici", Književnik 2 (1929), br. 2, 67-68.