english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

PUŠKARIĆ, Ksenija

Ksenija Puškarić

PUŠKARIĆ, Ksenija (Pariz, Francuska, 1979.), filozofkinja, slikarica.

Godine 2004. diplomirala je filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Doktorirala je filozofiju 2010. godine na Central European University u Budimpešti. Radi na Seton Hall University u Sjedinjenim Američkim Državama. Predmeti interesa su joj filozofska djela Jean-Luca Mariona i Emmanuela Levinasa te fenomenologija. Bavi se i slikanjem.