english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

PRIJIĆ-SAMARŽIJA, Snježana

Snježana Prijić-Samaržija

PRIJIĆ-SAMARŽIJA, Snježana (?, 1964.), filozofkinja.

Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Beogradu, magisterij filozofije završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Ljubljani, a doktorirala je 1997. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tezom Rasprava o socijalnoj spoznajnoj teoriji. Usavršava se je u Češkoj. Redovita je profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predmeti interesa su joj epistemologija, socijalna epistemologija, primijenjena etika, rodni studiji, filozofija seksualnosti, filozofija psihologije, filozofija emocija i povijest filozofije od R. Descartesa do I. Kanta. Od 1998. do 2004. godine bila je glavna urednica časopisa Croatian Journal of Philosophy, a od 2005. do 2009. godine izvršna urednica časopisa European Journal for Analitic Philosophy. Prorektorica je za studije i studente Sveučilišta u Rijeci. Dobitnica je više nagrada za svoj rad.

DJELA: Oko i svijet, Rijeka, 1995.; Društvo i spoznaja, Zagreb, 2000.; Praktična etika: ogledi iz liberalnog pristupa nekim pitanjima praktične etike (u koautorstvu s Elvijem Baccarinijem), Zagreb, 2007.; Antička i novovjekovna epistemologija (u koautorstvu s Anom Gavran Miloš), Zagreb, 2011.