english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

NOVINA, Marina

Marina Novina

NOVINA, Marina (sestra Ivana Pavla) (Zagreb, 1980.), filozofkinja, dominikanka.

Godine 2008. diplomirala je filozofiju i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. djelovala je kao vanjski suradnik, a od listopada 2018. kao asistent na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala 2018. godine s tezom Filozofijska analiza empirijskih temelja suvremene kozmologije. Predmeti interesa su joj filozofija znanosti, logika, antička filozofija i srednjovjekovna filozofija.