english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

KNEZOVIĆ, Katica

Katica Knezović

KNEZOVIĆ, Katica (?), filozofkinja, teologinja.

Diplomirala je agronomiju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1995. godine diplomirala je na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je filozofiju 2000. godine. Doktorirala je 2007. godine na Katoličkom teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Radi na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je predstojnica Katedre za filozofiju i sociologiju. Predmeti interesa su joj etika, bioetika i filozofija odgoja.

DJELA: Zagrebačka Biblija 1968. O 40. obljetnici, Zagreb, 2008.; Theologische Annäherung an die Grüne Gentechnik, Zagreb, 2009.