english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

HUDOLETNJAK GRGIĆ, Maja

Maja Hudoletnjak Grgić

HUDOLETNJAK GRGIĆ, Maja (Zagreb, 1964. – Zagreb, 2010.), filozofkinja, prevoditeljica.

Godine 1989. diplomirala je filozofiju i grčki jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1995. godine magistrirala je u okviru poslijediplomskog studija Povijest i filozofija znanosti na IUC-u u Dubrovniku. Doktorirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Od 2005. do 2010. godine bila je zaposlena na Institutu za filozofiju. Također je predavala na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Prevodila je s engleskog i grčkog jezika. Bila je urednica Godišnjaka za filozofiju Instituta za filozofiju. Područje interesa su joj bila antička filozofija i znanost te teorija djelovanja.

DJELA: Znanje i mijena: Parmenidova dva nauka, Zagreb, 1996.; Medicina i metoda: Hipokratski spis O staroj medicini, Zagreb, 2007.; Ogledi o antičkoj filozofiji i medicini, Hrvatski Leskovac, 2010.

"Sinkretizam i enciklopedizam u Skalićevu Epistemonu: slučaj medicine", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 33/1–2 (65–66) (2007), 7–33. [pdf]