english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

GREGURIC, Ivana

Ivana Greguric

GREGURIC, Ivana (Zagreb, 1982.), filozofkinja.

Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godine 2014. doktorirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tezom Filozofski aspekti kiborgizacije čovjeka u doba znanstvenog humanizma i mogućnost mišljenja. Pročelnica je Katedre za komunikacije Visoke poslovne škole Zagreb. Predmeti interesa su joj digitalni mediji, cyber kultura, etika, filozofija medija, filozofija tehnike, posthumanizam, robotika.