english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

GOLUBOVIĆ, Aleksandra

Aleksandra Golubović

GOLUBOVIĆ, Aleksandra (Rijeka, 1972.), filozofkinja.

Diplomirala je na Teologiji u Rijeci – područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1999. magistrirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Papisnkog sveučilišta Gregoriana u Rimu gdje je 2005. godine i doktorirala tezom Possibilit… dell' io assoluto dell'uomo in Kierkegaard. Radi na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

DJELO: Uvod u Kierkegaardovu antropologiju, Rijeka, 2013.