english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

GAVRAN MILOŠ, Ana

Ana Gavran Miloš

GAVRAN MILOŠ, Ana (Zenica, Bosna i Hercegovina, 1980.), filozofkinja.

Godine 2003. diplomirala je filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a 2010. doktorirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu tezom Epicurean epistemology. Radi kao docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predmet interesa joj je antička filozofija.

DJELA: Antička i novovjekovna epistemologija (u koautorstvu sa Snježanom Prijić-Samaržija), Zagreb, 2011.