english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

EBENSPANGER, Elly

Elly Ebenspanger

EBENSPANGER, Elly (Zagreb, 1904.–?, 1942.), filozofkinja.

Godine 1939. doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tezom Problem slobodne volje. Za vrijeme Drugog svjetskog rata internirana je u koncentracioni logor.

DJELO: Problem slobode volje, Zagreb, 1939. [pdf]