english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

DESPOT, Blaženka

Blaženka Despot

DESPOT, Blaženka (Zagreb, 1930.–Zagreb, 2001.) filozofkinja, sociologinja.

Godine 1954. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1970. godine doktorirala je na Sveučilištu u Ljubljani tezom Humanitet tehničkog društva. Od 1964. do 1970. godine radila je kao srednjoškolski nastavnik, a nakon toga predavala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1989. do 1993. godine radila je u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. U svojim djelima bavila se je problemom humanizma, tehnike, feminizma, new agea, znanstvenog napretka i slobodnog vremena.

DJELA: Humanitet tehničkog društva, Zagreb, 1971.; Ideologija proizvodnih snaga i proizvodna snaga ideologije, Osijek, 1976.; Plädoyer za dokolicu, Beograd, 1976.; Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje, Zagreb, 1987.; Emancipacija i novi socijalni pokreti, Osijek, 1989.; "New age" i Moderna, Zagreb, 1995.