english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

DELIJA TREŠĆEC, Nives

Nives Delija Trešćec

DELIJA TREŠĆEC, Nives (Split, 1974.), filozofkinja.

Godine 1999. diplomirala je filozofiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, a 2003. magistrirala je filozofiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2009. godine i doktorirala. Docentica je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Predmeti interesa su joj estetika, filozofija kulture i njemački idealizam.

DJELO: Platonova kritika umjetnosti, Zagreb, 2005.