english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

BRUJIĆ, Branka

Branka Brujić

BRUJIĆ, Branka (Zagreb, 1931.), filozofkinja, prevoditeljica.

Godine 1973. doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tezom Kritička teorija društva H. Marcusea i povijesno mišljenje. Bila je redovna profesorica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se i prevođenjem s njemačkog jezika (Herbert Marcuse). Članica je Kluba hrvatskih humboldtovaca. Predmet interesa joj je politička filozofija i filozofija Martina Heideggera.