english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

BRČIĆ KULJIŠ, Marita

Marita Brčić Kuljiš

BRČIĆ KULJIŠ, Marita (Split, 1980.), filozofkinja.

Godine 2005. diplomirala je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru, a doktorirala je 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tezom Teorija pravednosti u političkom liberalizmu Johna Rawlsa. Docentica je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Usavršavala se je u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Prodekanica je za znanost i međunarodnu suradnju. Predmet interesa su joj etika, politička ekonomija, filozofija politike i teorije pravednosti.